Panele fotowoltaiczne – jak dostać dofinansowanie na panele słoneczne?

W roku 2019 ogłoszono program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych występujący pod nazwą „Mój Prąd”. Ma on być wsparciem dla innego programu „Czyste powietrze” i pomagać chronić środowisko.

Jakie są cele i główne założenia programu dopłat?

Program dopłat stworzono po to, aby promować produkcję czystej energii z małych źródeł fotowoltaicznych. Chodzi przede wszystkim o redukcję dwutlenku węgla oraz obniżenie rachunków za prąd. Na ten właśnie cel rząd polski przeznaczył kwotę 1 mld złotych. Dofinansowanie przewidziano na 50% kosztów całej instalacji, jednak jego kwota nie będzie mogła być wyższa niż 5000 zł. Zawarto także warunek, który mówi, że dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na instalacje fotowoltaiczne o mocy z przedziału 2 do 10 kW. Z programu „Mój Prąd” będą mogły korzystać gospodarstwa domowe.

Kiedy można starać się o dotacje?

Początek przyjmowania wniosków zaplanowano na przełom sierpnia i września 2019. Obsługą programu zajmować się będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy nabór ma się zakończyć 20 grudnia 2019 roku.

O czym jeszcze warto wiedzieć starając się o dotację?

Aby móc starać się o dotacje w ramach programu „Mój Prąd” nie można być beneficjentem innego systemu dotacji na instalacje fotowoltaiczne. Przyjęto także zasadę, że wnioski w ramach programu „Mój Prąd” będą przyjmowane w formie papierowej. Można je przesłać pocztą albo złożyć osobiście. Wnioski należy składać po zakończeniu inwestycji. Należy przez to rozumieć czas, kiedy instalacja jest już zakupiona i zamontowana, podpisano umowę z dystrybutorem energii oraz założono licznik dwukierunkowy. Razem z wnioskiem o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty poświadczające zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego. Bardzo ważne jest także to, że dopłaty przysługują tylko na urządzenia nowe. Z systemu dopłat nie mogą skorzystać osoby, które już posiadają instalację fotowoltaiczną w swoim gospodarstwie domowym i chcą ją na przykład powiększyć. Osoba starająca się o dofinansowanie musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie kontroli w ciągu 3 lat.

Czy to się opłaca?

Eksperci szacują, że przeciętne gospodarstwo domowe może rocznie zaoszczędzić około 2500 zł. Zwrot inwestycji powinien nastąpić po około 12 latach, a jeśli ktoś zdecyduje się również na odliczenie od podatku to taki zwrot powinien nastąpić po 8 latach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *