Jak założyć gospodarstwo ekologiczne? Wymagania i dopłaty

Jak założyć gospodarstwo ekologiczne? Wymagania i dopłaty

Idea prowadzenia produkcji rolno-spożywczej na zasadach gospodarstwa ekologicznego powoli staje się coraz popularniejszym trendem nie tylko na świecie, ale również wśród polskich rolników. Głównym założeniem takiego gospodarstwa jest rezygnacja ze stosowania sztucznych nawozów i jakichkolwiek środków chemicznych, natomiast celem jest zachowanie i konserwacja tradycyjnych płodów rolnych w ich pierwotnej jakości. W ramach prowadzenia gospodarstwa ekologicznego dopuszczona jest zarówno produkcja rolna, jak i hodowla zwierząt gospodarskich, a o szczegółach dotyczących poszczególnych segmentów zainteresowani tematem mogą przeczytać w odpowiednich aktach prawnych.

Droga do własnego gospodarstwa ekologicznego

Z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działają w Polsce instytucje dokonujące certyfikacji i potwierdzające stosowanie metod ekologicznych w prowadzonych przez poszczególne gospodarstwo działalności. Osoba starająca się o uzyskanie certyfikatu musi dostarczyć do jednej z niniejszych instytucji niezbędne dokumenty, po czym postępować zgodnie z dalszymi wytycznymi. Rolnik musi także wpłacić regulaminową zaliczkę oraz być gotowym na przejście przewidzianej ustawowo kontroli. Uzyskanie certyfikatu nie zwalnia z corocznego składania wniosku o dalszą certyfikację.

Możliwość uzyskania dopłat

Po uzyskaniu niezbędnego certyfikatu, rolnik uzyskuje możliwość ubiegania się o dopłatę, nazywaną „płatnością ekologiczną”, przyznawaną przez odpowiednie jednostki certyfikujące w ramach działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR). Szczegółowy zakres oraz wysokość dopłat zależy od kilku czynników i może ulec zmianie na ścieżce ustawodawczej.

Nie jest tajemnicą, że gospodarstwo prowadzące produkcję na zasadach ekologicznych może liczyć na uzyskanie wyższej ceny za swoje produkty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *