Złap oddech z Europejskim Zielonym Ładem- o co chodzi?

Świat, czy tego chcemy, czy nie, zmienia się na naszych oczach. Narastające tempo wyzwań klimatycznych skłoniło europejskich decydentów do podjęcia ambitnego planu działania. Dla jednych jest to rozwiązanie niezwykle potrzebne i pożyteczne, inni zaś upatrują w nim zbyt rygorystycznie przyjętych celów, które de facto będą trudne do pełnej realizacji. Inicjatywa, o której mowa, została określona Europejskim Zielonym Ładem. Jednym z kluczowych elementów tego planu jest promowanie idei „złapania oddechu” – czyli świadomego podejścia do ochrony środowiska naturalnego. Wskazujemy, o co tak naprawdę chodzi w Zielonym Ładzie. Wyróżniamy cele, zasady i strategie jego stosowania.

Czym dokładnie jest Europejski Zielony Ład?

Europejski Zielony Ład, czyli The European Green Deal, to specjalny plan działania przyjęty w ramach Unii Europejskiej, który polega na wdrażaniu rozwiązań mających ograniczyć poziom emisji gazów cieplarnianych w gospodarce. Jednym z powodów jego opracowania była niedawna pandemia, która niosła za sobą wiele wyzwań nie tylko w sferze zdrowotnej, ale także ekonomicznej. Unia Europejska dąży do stworzenia bardziej ekologicznej przyszłości dla wszystkich swoich obywateli. Wprowadzenie tego planu to nie tylko krok w kierunku ochrony środowiska, ale także inwestycja w różne sfery funkcjonowania społeczeństw. Dlaczego zatem jest to inicjatywa uważana przez niektórych za kontrowersyjną? Ogólną propozycję Europejskiego Zielonego Ładu odrzucają niektóre środowiska – wskazując, że UE jest odpowiedzialna za jedynie kilka procent emisji gazów cieplarnianych w skali świata.

Europejski Zielony Ład

Główne zasady i strategie Europejskiego Zielonego Ładu

Na czym polega realizacja Europejskiego Zielonego Ładu? To zestaw różnorodnych regulacji, dofinansowań i inwestycji, które mają przynieść całkowitą neutralność klimatyczną UE do 2025 roku. Polega to na m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez przeprowadzenie efektywnej, energetycznej transformacji. Wśród obszarów zainteresowania European Green Deal znajduje się 8 sfer funkcjonowania:

  • klimat,
  • energia,
  • środowisko,
  • rolnictwo,
  • transport,
  • przemysł,
  • badania naukowe,
  • finanse.

W każdej z tych sfer wymagane jest przeprowadzenie działań, które przyniosą pożądane rezultaty. Już dziś funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, które pomagają innym firmom rozwijać swoją działalność właśnie z uwagi na określone wymagania ekologiczne (przykład: ekologus.pl). Może to polegać na tworzeniu profesjonalnych dokumentacji środowisk, uzyskiwania pozwoleń i świadczeniu usług doradczych. Wszystko po to, aby dostosować się do wyzwań, jakie za sobą niesie Europejski Zielony Ład.

Cele Europejskiego Zielonego Ładu – co o nich wiemy?

Jakie są główne cele Europejskiego Zielonego Ładu? Po odpowiedź sięgnęliśmy na oficjalną stronę internetową Komisji Europejskiej, na której znajdują się wszelkie pożądane informacje. Najważniejszym celem jest osiągnięcie głównego założenia, jakim jest pełna neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku. Oznacza to, że emisje gazów cieplarnianych będą ograniczone do poziomu, który może być zrównoważony przez naturalne mechanizmy, takie jak pochłanianie CO2 przez lasy i inne ekosystemy. To jednak nie wszystko, ponieważ Zielony Ład skupia się także na innych obszarach. Kolejnym z nich jest zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Następnym założeniem jest posadzenie trzech miliardów drzew do 2030 roku. Można zatem wskazać, że inicjatywa skupia się zarówno na aspektach ochrony przyrody, jak i osiągnięciu lepszej efektywności energetycznej. Czy Zielony Ład dojdzie do skutku, mimo pojawiających się sceptycznych głosów? O tym przekonamy się już w najbliższych latach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *