Jak realizować obowiązek edukacji ekologicznej?

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty sprzedawane w opakowaniach, są zobowiązani do realizowania obowiązku edukacji ekologicznej. Spełnienie wymogów formalnych związanych z tym procesem nie zawsze jest łatwe. Oznacza bowiem, że firmy muszą ponosić dodatkowe koszty związane z przeprowadzaniem tych działań. Ze względu na to, iż dla wielu przedsiębiorstw edukowanie społeczeństwa jest trudne w realizacji, udostępniono możliwość przekazywania tych obowiązków do firm zewnętrznych. Wskazujemy, jakie możliwości mają podmioty w kontekście realizowania obowiązku edukacji ekologicznej.

Na czym polegają ustawowe obowiązki eko-edukacji dla firm?

Realizacja obowiązku edukacji ekologicznej opiera się na wielu działaniach, w tym na publicznych kampaniach edukacyjnych dla firm oraz dostarczaniu informacji o odpadach opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy przede wszystkim skupiają się na prowadzeniu swojej firmy, nie zawsze mają czas i plan, który odpowiadałby założeniom przedstawionym przez ustawodawców. Stąd też duża część podmiotów decyduje się na skorzystanie z usług zewnętrznych firm, które organizują kampanie edukacyjne oraz skupiają się na zrealizowaniu wszystkich obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcy w tym zakresie.

Jednym w wymogów ustawowych nakładanych na firmy, jest konieczność przeprowadzania publicznych kampanii edukacyjnych. Ich realizacja jest bardzo często związana z dużymi kosztami, potrzebą wypełnienia formalności i prowadzeniem obszernej dokumentacji, a także z poświęconym czasem. Ze względu na ilość obowiązków dla przedsiębiorców często oznacza to potrzebę np. zatrudnienia dodatkowych pracowników, którzy zajmą się tym obszarem w sposób profesjonalny. Innym wyjściem, znacznie bardziej oszczędnym i doraźnym, jest wybranie usługodawcy, który zrealizuje tego rodzaju zlecenie.

Konferencja Logistyka Odzysku

Pośrednicy w publicznych kampaniach edukacyjnych dla firm

Zgodnie z założeniami ustawowymi, publiczne kampanie edukacyjne dla firm mogą być przeprowadzane przez podmioty wynajęte przez przedsiębiorców. Taka możliwość daje wiele korzyści firmom, przede wszystkim w związku z możliwością:

  • oszczędzenia czasu,
  • braku konieczności oddelegowywania pracowników,
  • zredukowania kosztów na promocję,
  • przekazania obowiązków sprawozdawczych innym podmiotom,
  • szybkiej realizacji zadań edukacyjnych.

Na czym polegają działania firm trzecich, zajmujących się tego typu usługami? Są to podmioty, dzięki którym przedsiębiorcy mogą w łatwy sposób spełnić ustawowe wymagania bez konieczności angażowania własnych sił pracowniczych. Organizacje zapewniają prowadzenie m.in. warsztatów dla pracowników, akcji edukacyjnych z zakresu ekologii czy wystąpień na wydarzeniach. Pomagają w tworzeniu materiałów edukacyjnych poprzez drukowanie ulotek, plakatów czy folderów. Obsługują również przedsiębiorców posiadających własne strony internetowe – w tworzeniu artykułów i wpisów poszerzających wiedzę ekologiczną.

Sprawozdanie o odpadach opakowaniowych od Eko Cykl

Jednym z podmiotów zajmujących się takimi działaniami jest Eko Cykl, czyli organizacja odzysku opakowań. Oprócz akcji edukacyjnych, zapewnia ona wsparcie w przygotowaniu profesjonalnego sprawozdania o odpadach opakowaniowych. Zgodnie z zapisami ustawy, jest to dokument wymagany w celu zapewnienia pełnej sprawozdawczości. Eko Cykl zajmie się tworzeniem raportów, prowadzenia dokumentacji w sposób całościowy – zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez ustawodawców. Organizacja nie tylko przygotowuje dokumenty, ale również wspiera w kontekście składania ich do odpowiednich urzędów. Sprawozdanie o odpadach opakowaniowych od Eko Cykl zawiera wszystkie wymagane prawem wytyczne, m.in. związane z ilością wytwarzanych odpadów opakowaniowych oraz ich wykorzystaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *