Co to jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenia zintegrowane są szczególną formą licencji umożliwiającej prowadzenie działalności przemysłowej. Powołanie do życia tego dokumentu zostało przeprowadzone decyzją Dyrektywy IPCC (Integrated Pollution Prevention and Control), a następnie uregulowane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Przepisy dotyczą wszystkich krajów Unii Europejskiej. Co jest w nich najważniejsze?

 1. Kiedy pozwolenie zintegrowane jest niezbędne?
 2. Kto może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego?
 3. Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Warto wiedzieć, że pozwolenia zintegrowane są wymagane zawsze, gdy działalność zakłada eksploatację instalacji przemysłowych uwzględnionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Kiedy pozwolenie zintegrowane jest niezbędne?

Działalność wykorzystująca niektóre instalacje może przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska, w związku z czym konieczne jest dopełnienie dodatkowych formalności. Przepisy jasno wskazują konstrukcje wymagające pozwolenia zintegrowanego ze względu na prawo ochrony środowiska. Należą do nich instalacje:

 • biorące udział w wytwarzaniu energii i paliw,
 • biorące udział w produkcji i obróbce metali,
 • służące do hodowli zwierząt, a także ubojnie, rzeźnie i mleczarnie,
 • związane z przetwarzaniem surowców skalnych,
 • stosowane w przemyśle chemicznym,
 • wykorzystywane do przetwarzania odpadów komunalnych,
 • wykorzystywane przy procesach produkcji papieru, płyt pilśniowych oraz wiórowych.

Kto może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Warto również ustalić, kto może ubiegać się o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Wniosek o wydanie pozwolenia mogą złożyć:

 • podmioty prowadzące instalację, czyli mające do niej tytuł prawny,
 • podmioty planujące realizację nowej instalacji,
 • podmioty prowadzące części instalacji.

W ostatnim przypadku konieczne będzie wystąpienie ze wspólnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Wypełniony wniosek powinien trafić do organu ochrony środowiska właściwego dla lokalizacji danej instalacji. W praktyce może to być:

 • prezydent miasta lub starosta,
 • marszałek województwa,
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • inny organ ochrony środowiska mający uprawnienia do decydowania o programach gospodarki odpadami wydobywczymi.

Artykuł realizowany w ramach współpracy z Eko-projekt. Integrated Pollution Prevention and Control

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *